'Yunshang Flower Sea' 리뷰

驴喵行

4/5
작성일: 2020년 3월 1일

大理云上花海是在大理古城去往才村的路上,有c2公交车能到,这是一片农田,会种一些季节性的花,一般冬季时是没什么花的。春天最多,但因为今年疫情时期,也就只有成片的油菜花了。

Yunshang Flower Sea
Yunshang Flower Sea
Yunshang Flower Sea
Yunshang Flower Sea