'Lake Bogoria' 리뷰

珊珊Z

5/5
작성일: 2017년 9월 15일

在博格里亚湖看到了火烈鸟,人生清单又打勾了一项。长达几公里的粉色传送带,有节奏的行进、起落、盘旋。临近日落,铺天盖地的粉红渐渐落定,镶上了金色,倒映在湖面!

Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria

관련 명소

관련 리뷰