https://kr.trip.com/travel-guide/destination/mount-fuji-1446516/
https://youimg1.tripcdn.com/target/100r1d000001ejsiq765F_D_1180_558.png
https://ak-d.tripcdn.com/images/100110000000qfs9mE3E1_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://ak-d.tripcdn.com/images/100n0y000000lyyrn1502_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://ak-d.tripcdn.com/images/100e0y000000m2m3r8B64_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
사진 207장 모두 보기

후지산

지도 보기

후지산 여행 즐기기

추천 레스토랑

현지 음식 맛이 궁금하세요? 인기 최고의 후지산 음식 및 맛집을 확인해 보세요.
더 보기
Miharashi-tei

Miharashi-tei

4.6/5리뷰 11개
1인당 평균 요금: KRW27,246
"일본식"
Teppanyaki Gimmeisui

Teppanyaki Gimmeisui

아직 리뷰가 없습니다.
Shirasu Udon

Shirasu Udon

4.8/5리뷰 5개
1인당 평균 요금: KRW4,531
"일본식"
Sakurai Udon

Sakurai Udon

4.3/5리뷰 6개
1인당 평균 요금: KRW4,531
"스낵/분식"
Fuji Tempura IDATEN

Fuji Tempura IDATEN

4.4/5리뷰 13개
1인당 평균 요금: KRW18,164
"일본식"
Watanabe Udon

Watanabe Udon

4.4/5리뷰 10개
1인당 평균 요금: KRW6,811
"일본식"
Restaurant Maruten Sakanaya

Restaurant Maruten Sakanaya

4.5/5리뷰 6개
1인당 평균 요금: KRW11,352
"일본식"
Tenshoan

Tenshoan

4.6/5리뷰 11개
1인당 평균 요금: KRW11,352
"일본식"
Miyaki

Miyaki

4.7/5리뷰 3개
1인당 평균 요금: KRW4,531
"일본식"
Unayoshi

Unayoshi

4.0/5리뷰 3개
1인당 평균 요금: KRW36,328
"일본식"
Sanrokuen

Sanrokuen

4.3/5리뷰 11개
1인당 평균 요금: KRW40,869
"일본식"
Kindaruma Honten

Kindaruma Honten

4.3/5리뷰 4개
1인당 평균 요금: KRW10,446
"베이커리"

현지 전문가와 함께, 진짜 후지산 둘러보기

포스팅하러 가기
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi6j12000dc2n5fj16A2.jpg?proc=source/trip
후지산 아래 벚꽃
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi0r12000b8dayn78B5A.jpg
Orion_Stormrider/29
7
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi0n12000d9x3hqmA2E6.jpg?proc=source/trip
도쿄·후지산 벚꽃 구경 일일 투어
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi4k12000b8dc33vCC94.jpg
ScarlettMcAllister95
6
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi1s12000dn2i9s36394.jpg?proc=source/trip
일본 벚꽃의 최고 꽃봉오리 시기
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi4r12000b8dagmp00C1.jpg
matildarosewood86
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi0r12000dlnik813F4D.jpg?proc=source/trip
일본 여행 가이드
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi4o12000b8d7rtaF29C.jpg
VoyagingWanderer
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi0112000dkpzpyh3AD0.jpg?proc=source/trip
후지산으로 향하는 전차 후지큐코선 시점에서 후지산을 본다
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi4p12000b8cxlum1271.jpg
STEVEN ROGERS
1
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi2q224x8uafg468C700.jpg?proc=source/trip
일본여행
아름다운 후지산
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a23p224x8ttud1r5B2FD.jpg
너에게 반하다
2
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi6e12000dbm7dorF402.jpg?proc=source/trip
도쿄 후지산 누가 사랑으로 후지산을 사적으로 소유할 수 있을까요
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi6f12000b8d05qv636D.jpg
WanderlustWhimsies
4
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi0a12000d8id1vv710F.jpg?proc=source/trip
강구호 호수 Ubuya 온천 호텔> 후지산을 선물로 드립니다
https://ak-d.tripcdn.com/images/1mi1e12000b8day7sC9F2.jpg
Luna_5_Everhart-62
2
더 보기

기타 추천 도시

도쿄
오사카
교토
나라