'Zhengguo Folk Museum' 리뷰

世界美食游走达人

3/5
작성일: 2021년 3월 6일

【宜昌宜都正国民俗博物馆】看文物、古玩,来了博物馆。在宜昌宜都市就有个乡亲花了近十年的时间,跑遍大半个中国,搜集了近万件民俗文物,还建了个博物馆。今天来参观了!还行!

Zhengguo Folk Museum
Zhengguo Folk Museum
Zhengguo Folk Museum