'Yangtian Lake Scenic Area' 리뷰

njXyp

5/5
작성일: 2019년 4월 12일

我们在游览了四明山国家地质公园之后,就近的,顺道打卡了仰天湖。仰天湖是素有“天然氧吧”之称的四明山深处的一个山间小盆地。中午,我们在仰天湖山庄吃午餐,算是此行清明自驾之旅的散伙饭。大家之前已经在四明山的国家地质公园里蹦蹦跳跳地疯了一上午,所以午餐吃得好香哦!

Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area
Yangtian Lake Scenic Area

관련 명소

아직 리뷰가 없습니다.

관련 리뷰