'Wumaqu Wetland' 리뷰

enjoyzent

4/5
작성일: 2019년 11월 27일

乌马曲位于西藏自治区当雄县境,也有一部分算墨竹,比较显著的特点就是,湿地里有众多小河交汇,形成河水分层、颜色不一样的景观,还是蛮别致的。乌马曲这片沼泽是国家重要湿地,生态资源丰富,环境优美。

Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland
Wumaqu Wetland