'Unzen Hot Spring' 리뷰

jackie75

5/5
작성일: 2016년 8월 11일

云仙温泉是非常有名的九州温泉地,岛原到云仙需要坐巴士,岛原有岛铁去其他地方,整个镇子不大,有很多温泉酒店,可以根据自己的预算选择,大型的酒店自带温泉

Unzen Hot Spring
Unzen Hot Spring
Unzen Hot Spring
Unzen Hot Spring