'Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries' 리뷰

pxy0705

5/5
작성일: 2020년 2월 26일

这是一家私立的动物保护机构,不过看上去更像是一家野生动物园。这里的场地非常的大,饲养着比如长颈鹿,大蜥蜴等珍贵的动物。这里也对外开放,大家可以在专业导游的带领下,好好了解一下这些野生动物。

Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries
Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries
Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries
Thungyai - Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries