'Thu Bon River' 리뷰

快乐鱼仙

5/5
작성일: 2019년 6월 8일

整个会安最美的时候就是晚上亮灯的时候,所以这个秋盆河也被花灯大大的打扮了一下,河面上有大大的荷花灯,有佛像人身灯,游客也可以乘坐小船自己在河面上放灯,挺不错哟。

Thu Bon River
Thu Bon River
Thu Bon River
Thu Bon River
Thu Bon River