'Tangjiawan Rapeseed Flower Field' 리뷰

GrandLine

5/5
작성일: 2017년 5월 8일

就在英德市区的南面,属于宝晶宫大旅游区的一部分,距离市中心不到十公里。是清远乃至广东最大的油菜花田。花期很早,基本过了春节就开始了。

Tangjiawan Rapeseed Flower Field
Tangjiawan Rapeseed Flower Field
Tangjiawan Rapeseed Flower Field

관련 명소

아직 리뷰가 없습니다.

관련 리뷰