'Seurasaari Foundation' 리뷰

quqky

3/5
작성일: 2019년 9월 29일

这个岛上有芬兰露天的民居博物馆,还有一些关于小作坊的展示,而且这个地方因为有很多的小松鼠也被叫做松鼠岛,很多人都喜欢来这里走一走。

Seurasaari Foundation
Seurasaari Foundation
Seurasaari Foundation
Seurasaari Foundation

관련 명소

관련 리뷰