'Nam Co Sheng Xiang Tian Men' 리뷰

kongyaoji

5/5
작성일: 2021년 6월 29일

作为西藏三大圣湖之一的纳木措,非常漂亮,湖面一望无际,尤其是圣象天门这片,登高望远,心驰神往。月亮湾,勾画出漂亮的完美的曲线。

Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men

관련 명소

아직 리뷰가 없습니다.

관련 리뷰