'Nam Co Sheng Xiang Tian Men' 리뷰

Ronaldozxy

5/5
작성일: 2021년 3월 16일

三月的圣象天门游客还没有那么多,从班戈景区大门进入大概五六十公里土路,土路车速基本只能开40,50很容易侧滑。原来景区是可以住宿的,现在因为环保已全部拆除,住宿只能在景区大门住宿。从班戈景区大门往班戈那曲青龙乡方向和当雄方向全部油路贯通,路况很好。

Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men
Nam Co Sheng Xiang Tian Men

관련 명소

관련 리뷰