'Luoyang Sancai Museum' 리뷰

_We***04

5/5
작성일: 2019년 12월 1일

来洛阳玩一定要去唐三彩博物馆看看,这个我又去看了,非常吸引人,听谅解说上了二楼一定要一边拿手机看,一边用眼睛看,会有两种效果哦。

Luoyang Sancai Museum
Luoyang Sancai Museum
Luoyang Sancai Museum