'Luoquan Peninsula Tourism Area' 리뷰

勇猛十温柔

5/5
작성일: 2020년 11월 16일

大理罗荃半岛旅游区是非常值得去的旅游景点。大理洱海边的这个小众半岛,逛一圈40分钟即可,却是拍照的确非常漂亮,罗荃半岛上最有特色的则是洱海四大名阁之首的天镜阁。

Luoquan Peninsula Tourism Area
Luoquan Peninsula Tourism Area
Luoquan Peninsula Tourism Area