'Lake Bogoria' 리뷰

Eddies888

5/5
작성일: 2016년 5월 17일

一片荒野的湖泊上满了火烈鸟,是bogoria湖泊的特色,旅客们可以观赏成千上万的火烈鸟在这里生活。由于地质是热带区,沿着湖泊岸边可以看到岩石喷出的热烟,白色冒出的喷泉也是另外一种体育。

Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria
Lake Bogoria

관련 명소

관련 리뷰