'Jimolaojiu Museum' 리뷰

麦麦麦琪

3/5
작성일: 2020년 11월 16일

老酒挺有味道,解说的姑娘也很好,疫情刚过去的,没有其他人,可以顺道去即墨老城看看

Jimolaojiu Museum
Jimolaojiu Museum
Jimolaojiu Museum
Jimolaojiu Museum
Jimolaojiu Museum
Jimolaojiu Museum

관련 명소

관련 리뷰