'Hezuo Temple' 리뷰

Chenhutamu

5/5
작성일: 2021년 6월 24일

甘南的合作寺位于甘南的合作市,是当地一个很大的格鲁派寺院。庙里有座9层楼高的佛阁,供奉各派的高僧,是藏传佛教寺院里比较少见的建筑。

Hezuo Temple
Hezuo Temple
Hezuo Temple
Hezuo Temple
Hezuo Temple