https://kr.trip.com/travel-guide/foods/mianxian-2779-restaurant/yuwang-fish-24675513/
Yuwang Fish鱼王鱼
아직 리뷰가 없습니다.₩5172
0916-3318808

주소

100 meters west of Jiuye Min'an Garden, Mianwu Road
지도에서 보기