https://kr.trip.com/travel-guide/foods/hanoi-181-restaurant/pho-10-ly-quoc-su-490651/
Pho 10 Ly Quoc Su(Co So 1)Phở 10 Lý Quốc Sư(Cơ sở 1)
4.2/531건의 리뷰₩3620
동남아 요리
+84-4-38257338

주소

10 Ly Quoc Su, Hang Trong, Hoan Kiem, Hanoi
지도에서 보기