https://kr.trip.com/travel-guide/foods/hanoi-181-restaurant/lu-wang-carp-17040344/
Lu Wang carpChả Cá Lã Vọng
3.5/539건의 리뷰₩8448
아시아 요리
+84-4-38253929

주소

3 Cha Ca, Hang Dao, Hanoi
지도에서 보기