https://kr.trip.com/travel-guide/destination/lithuania-100122/
https://youimg1.tripcdn.com/target/100l0t000000ihxbdE725_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/0ww5n12000954a2nx6EB2_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/0ww55120009543f2cB2E9_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
https://youimg1.tripcdn.com/target/100rhk124d9frqxr595A8_D_1180_558.jpg?proc=source%2ftrip
사진 69장 모두 보기
리투아니아
safe
여행 제한 - 낮음
액티비티 지도 보기

리투아니아 여행 즐기기

즐길 거리
리투아니아 인기 명소를 찾고 계세요? 필수 관광지부터 현지에서 가 볼 만한 곳까지, 트립닷컴에서 제공하는 최신 정보를 모두 확인해 보세요.
더 보기
Three Crosses
4.4/511건의 리뷰
"조각상/조각품"
십자가 언덕
4.6/519건의 리뷰
"사적지"
 성당
4.6/546건의 리뷰
"교회&성당"
제9 요새
4.6/55건의 리뷰
"사적지"
 트라카이 성
4.4/519건의 리뷰
"박물관"
"성"
성 안나 교회
4.6/518건의 리뷰
"교회&성당"
"사적지"
Christ's Resurrection Church
4.7/57건의 리뷰
"교회&성당"
Curonian Spit
4.5/56건의 리뷰
"유네스코 세계문화유산"
"국립공원"
Gediminas Castle Tower
4.6/525건의 리뷰
"박물관"
Klaipeda Old City
5.0/52건의 리뷰
"도시 랜드 마크"
Beach Of Nida
4.5/52건의 리뷰
"해변"
호박 박물관
4.7/53건의 리뷰
"박물관"

현지 전문가와 함께, 진짜 리투아니아 둘러보기

포스팅하러 가기
#추천
#리투아니아
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i63h22348fqbgb0h7DDB.jpg
리투아니아
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21r22348fqxumsg6716.jpg
konekoneko
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i64h2224scd1x8jk42BF.jpg
리투아니아!
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21r22348fqxumsg6716.jpg
konekoneko
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i65b22348fq636uoA909.jpg
발토3국!
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21r22348fqxumsg6716.jpg
konekoneko
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i6442224rxedoyaoE65C.jpg
해외여행
리투아니아 빌뉴스, 호수위의 아름다운성 트라카이 성
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a22e2215bj4ggups5510.jpg
음주단장
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i6202224rv1rt8vmF3CC.jpg
유럽여행
게디미나스 성 타워 ➿ 빌뉴스의 랜드마크
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21p22347uawu5f55E1B.jpg
수빔
https://youimg1.tripcdn.com/target/1i6272224rv1p1d748930.jpg
유럽여행
우주피스 공화국 ➿ 나라 속 나라
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21p22347uawu5f55E1B.jpg
수빔
https://youimg1.tripcdn.com/target/0105p4224o81uar402E2E.jpg
커플여행으로
클라이페다 nida 섬 놀러가요
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21l4224mrxnz9fk041A.jpg
쥬의하루
1
https://youimg1.tripcdn.com/target/0104l421584nylacw1766.jpg
웨이팅맛집
클라이페다 시티 투어해용
https://ak-d.tripcdn.com/images/0a21l4224mrxnz9fk041A.jpg
쥬의하루
2
더 보기